© European Union  , 2017    /  Source: EC - Audiovisual Service     /   Photo: Mauro Bottaro
© European Union , 2017 / Source: EC - Audiovisual Service / Photo: Mauro Bottaro

Europeiska kommissionen satsar 250 miljoner euro på alternativa transportprojekt

2018-10-03 16:52

Vätgasdrivna bussar i Danmark, Storbritannien och Lettland, naturgasdrivna lastbilar på vägarna mellan Polen och Spanien samt utsläppsfritt transitsystem åt flygplatsen i Amsterdam är några utav de 26 transportteknologiprojekt till ett värde av 250 miljoner euro som valts för finansiering från fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF).

Europeiska kommissionen har valt ut alternativa transportprojekt för 250 miljoner euro för finansiering från fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Detta meddelade kommissionen under måndagen. Pengarna är en del utav de 700 miljoner euro som kommissionen tidigare föreslagit till hållbar och innovativ transportinfrastruktur. Nu återstår det för medlemsländerna att godkänna eller avfärda projekten. Det slutgiltiga beskedet väntas komma ”inom kommande veckor” skriver kommissionen.

Några utav de projekt som denna öronmärkning rör sig om är vätgasdrivna bussar i Danmark, Storbritannien och Lettland, naturgasdrivna lastbilar på vägarna mellan Polen och Spanien samt utsläppsfritt transitsystem åt flygplatsen i Amsterdam. Sammanlagt är det 26 projekt till ett värde av 250 miljoner euro som valts ut i kommissionens förslag.

Nästan 40 miljoner euro kommer gå till projektet ”H2Bus Europe” som ämnar sätta 600 vätgasdrivna bussar på vägarna i Danmark, Storbritannien och Lettland till och med 2023. Det var inte längre sedan än förra månaden som ett alldeles nytt vätgasinitiativ togs i kraft i EU. Enligt ENDS Europe kommer satsningen på vätgasbussar inom CEF som en del i detta initiativ.

25 miljoner euro kommer gå till att förbättra utsikterna för lastbilar att använda naturgas som drivmedel på vägarna från Europas väst till öst. Projektet, ”BioLNG EuroNet”, som drivs av ett dotterbolag till Shell, syftar till att etablera naturgastankstationer på vägar med tät lastbilstrafik från Spanien till östra Polen. Tanken är att fler lastbilstransporter tvärsöver Europa ska bli fossilfria.

Andra alternativa transportprojekt som öronmärks i projektet är en nollutsläppstransit åt flygplatsen i Amsterdam, elektrifiering av urbana och regionala bussleder i Kroatien, Italien, Slovenien och Slovakien, med flera. I Sverige har Svealandstrafikens projekt för biogas- och elbussar valts ut, samt en utbyggnad av hamnen i Ystad för naturgashantering.

För att se projektlistan klicka här

För att läsa kommisionens pressmeddelande klicka här

För att läsa ett pressmeddelande från Networks Executive Agency (INEA) om satsningen klicka här 

/ Maria Tiger Bodlund