eCall

2018-04-05 10:18

Från och med den 31 mars ska alla nya personbilar och lätta nyttofordon som registreras i EU vara utrustade ned eCall-teknik. eCall är ett GPS-baserat automatiskt nödlarm som även i efterhand ska kunna installeras i äldre bilar.

Syftet med tekniken är att bidra till snabbare räddningsinsatser för att minska antalet dödliga trafikolyckor. eCall  aktiveras automatiskt när fordonet är inblandad i en olycka och aktiverar sensorer som t.ex. krockkudde. Systemet sänder dessutom ett nödmeddelande med information om olyckan till 112. Informationen består av GPS-koordinaterna, tidpunkt, antal passageraren och fordonets registreringsnummer. Meddelandet skickas via en mobiltelefon med Bluetooth eller annan utrustning som har SIM-kort. eCall ska även kunna aktiveras genom att trycka på en knapp av exempelvis ett vittne till en allvarlig olycka.

Det uppskattas att eCall kan reducera tiden för räddningsinsatser på landsbygden med 50 procent och räddningsinsatser i större städer med 40 procent.

/Elsa Boyer de la Giroday