EU-förbud emot plastartiklar

2018-10-24 12:27

Idag röstar Europaparlamentet om att förbjuda en rad engångsplastartiklar för att minska skräpet i haven.

Idag röstar Europaparlamentet i Strasbourg om att förbjuda bestick, tallrikar, sugrör, bomullstopps och liknande engångsartiklar i plast för att minska nedskräpningen i haven. Förslaget väntas gå igenom, och redan nu förbereder sig Europas restauranger och butiker inför omställningen, enligt Dagens Nyheter.

Förslaget från EU-kommissionen som Europaparlamentet idag kommer att rösta om framlades den 28 maj i år som ett delinitiativ i EU:s nya plaststrategi som publicerades i januari i år. Strategin är en bit på vägen mot EU:s cirkulära ekonomi och innefattar flera olika åtgärder emot plast.

De utvalda engångsartiklarna som förslaget omfattar ska ha bedömts av kommissionen vara lätta att ersätta ur ett ekonomiskt såväl som ur ett miljöperspektiv. Det rör sig alltså om produkter som redan har miljövänligare alternativ på marknaden.

För att läsa mer om EU:s plaststrategi klicka här

För att läsa EU:s plaststrategi klicka här

För att läsa mer om kommissionens förslag klicka här

För att läsa kommissionens förslag klicka här

/Maria Tiger Bodlund