© European Union , 2019 / Source: EC - Audiovisual Service

EU kommissionen tilldelas 2019 års Circular Economy prize

2019-01-28 16:34

World Economic Forum och Forum of Young Global Leaders tilldelade i år sitt Circular Economy prize till EU kommissionen för dess arbete inom cirkulär ekonomi.

Varje år delar World Economic Forum och Forum of Young Global Leaders ut det så kallade Circular Economy prize för att belysa speciella bidrag till cirkulär ekonomi i samhället, både i den privata och offentliga sektorn. Priset delas ut varje år på World Economic Forums årliga möte i Davos och i år tilldelades priset till EU kommissionen för dess ambitiösa lagstiftningspaket för den cirkulära ekonomin, som lanserades 2015. Paketets mål är att bidra till hållbart resurshanterande genom att ta hänsyn till en produkts fullständiga livscykel, från produktion till återvinning. Inom ramen för lagstiftningspaketet har man bland annat implementerat strategier för hanteringen av plast och plastprodukter för att förbättra plaståtervinning och reducera avfall och nedskräpning. Vidare har kommissionen utvecklat en rapport som behandlar användningen av de 27 kritiska materialen i den globala ekonomin. Rapporten ger nya insikter i hur dessa 27 material kan användas på ett mer hållbart och cirkulärt sätt. Kommissionen har också gjort viktiga framsteg i vattenåtervinning och reduceringen av matsvinn. EU kommissionen har i nuläget levererat mer än 90 procent av de insatser som planerades inom lagstiftningspaketet.

Man uppskattar att övergången till en cirkulär ekonomi kan bidra till nya arbetstillfällen, ekonomiska besparingar för EU företag och minskade koldioxidutsläpp. Lagstiftningspaketet som EU kommissionen arbetat fram är ett omfattande strategiskt ramverk i denna viktiga omställning.

Läs mer om Circular Economy prize här!

 

/Therése Lager