EU-parlamentet stödjer ett kontroversiellt lagförslag om en digital upphovsrätt

2018-09-20 17:01

Under onsdagen den 12:e september stod det klart att EU-parlamentet röstar ja till en digital upphovsrättslag som förväntas forma framtidens internet.

Införandet av en digital upphovsrättslag i EU har länge varit omdiskuterat. Tidigare i somras röstade EU-parlamentet inledningsvis emot EU-kommissionens dåvarande förslag om en digital upphovsrätt. Efter att lagförslaget ändrats röstade parlamentet under onsdagen i förra veckan ja till införandet av en digital upphovsrättslag.

Parlamentets beslut har kommit att väcka mycket reaktioner runt om i världen. I EU-kommissionens nuvarande lagförslag har uppståndelsen framförallt kretsat kring två kontroversiella paragrafer, paragraf 11 och 13. Paragraf 11 innebär att de stora nätjättarna, som exempelvis Google och Facebook, skulle bli skyldiga att betala innehållskapare – journalister, författare och musiker – när vederbörandes verk cirkulerar eller länkas av användare på hemsidorna, vilket har kommit att kallas för en ”länkskatt”. Paragraf 13 skulle medföra en skyldighet för plattformar att placera ett upphovsrättsfilter för att hindra spridningen av upphovsrättskyddat material.

Förespråkare av ett fritt internet samt flera nätjättar har utfört påverkanskampanjer för att lagförslaget inte ska röstas igenom. Dessa kritiker menar att införandet av en digital upphovsrättslag riskerar att inskränka internets hela syfte, och varnar för att direktivet kan leda till censur av internet och övervakning av dess användare. Upphovsrättsorganisationer och anhängare till förslaget har å andra sidan länge strävat efter att få igenom en liknande lagstiftning. Dessa menar istället att lagen behövs för att garantera upphovsrättspersoner den ersättning som de förtjänar.

Trots att EU-parlamentets beslut har fått mycket uppståndelse kommer det slutgiltiga beslutet kring lagen först troligtvis att tas i januari nästa år, efter förhandlingar med Europeiska unionens råd. I väntan på det slutgiltiga beskedet väntas intensiva och fortsatta påverkanskampanjer från både förespråkarna och motståndarna.

Läs mer om lagförslaget på EU-kommissionens hemsida.

/Eloïse Jonsson