Eurostat regional yearbook 2018 / © European Union, 2018 / Source: Eurostat, 2018 / Cover photo: © Dziewul/Shutterstock
Eurostat regional yearbook 2018 / © European Union, 2018 / Source: Eurostat, 2018 / Cover photo: © Dziewul/Shutterstock

Eurostats regionala årsbok 2018

2018-09-14 12:12

Eurostats regionala årsbok är här – jämför Jämtland Härjedalen och Västernorrland med andra regioner i Europa!

Igår publicerade Eurostat sin regionala årsbok för 2018. Årsboken är en sammanställning av Eurostats regionala och lokala statistik över Europas så kallade NUTS-områden. NUTS (nomenklatur för statistiska territoriella enheter) är den regionala indelning som används inom EU för statistikredovisning och som ligger till grund för mycket utav EU:s regionalpolitik. Årsboken sammanställer en bred samling statistik från EU:s 276 NUTS-2 regioner samt några indikatorer från de 1342 mindre NUTS-2 regionerna. Alla EU:s medlemsländer finns inkluderade i statistiken, och vid möjlighet också regioner inom Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) och EU-kandidatursländer. 

Årsboken innehåller kapitel som rör regionalpolitiken och kommissionens prioriteringar med statistik på befolkning, hälsa, utbildning, arbetsmarknad, ekonomi, strukturstatistik, forskning och innovation, digital ekonomi och samhälle, turism, transport samt jordbruk. Årsboken innehåller också två fokuskapitel: det första om städer och det andra om regionala typologier.

Jämtland Härjedalen och Västernorrland är tillsammans en så kallad NUTS-2 region med namnet “Mellersta Norrland” med kodnummer ”SE35”. Mellersta Norrland återfinns bland annat i statistiken som den region med högst andel vuxna som deltar i sociala nätverk på internet. Regionen återfinns också som en av två regioner i Europa med bäst tillgänglighet till bredband – i stort sett alla hushåll hade tillgång till bredband.

För att läsa en sammanfattning av årsboken klicka här

För att läsa årsboken klicka här

/ Maria Tiger Bodlund