Gör din röst hörd om hur EU ska minska klimatpåverkan

2018-08-23 17:47

EU-kommissionen har öppnat ett samråd för att få in synpunkter på vilka teknologiska och socioekonomiska vägval som EU bör utforska för att nå sina klimatmål.

EU-kommissionen förbereder en ny strategi för hur unionen ska nå sina ambitiösa klimatmål. Kommissionen planerar att lansera strategin på nästa upplaga av FN:s klimatkonferenser, som i år kommer hållas i Katowice, Polen, i december 2018.

För att förbereda detta samlar kommissionen nu in synpunkter från alla intressenter. Det är ett brett samråd som både behandlar vilka stora vägval EU kan göra för att nå klimatmålen och förslag på praktiska åtgärder som kan göras.

Samrådet är öppet till 9 oktober 2018, och svar kan ges på alla EU:s officiella språk. Samrådet görs i form av ett elektroniskt formulär, men man behöver inte svara på alla frågor i formuläret. En sammanställning av samrådssvaren kommer att publiceras efter slutdatumet.

Läs mer och lämna dina synpunkter här