Heldagskonferens om EU:s regionalpolitik i Sundsvall!

2018-03-05 16:30

Den 19/3 anordnas en regional dialogkonferens om EU:s sammanhållningspolitik för Jämtland Härjedalen och Västernorrland på Mittuniversitetet i Sundsvall.

Sammanhållningspolitiken är fundamental för den regionala utvecklingen inom EU. Inför EU:s nya långtidsbudget pågår idag en diskussion kring de resurser som tilldelas sammanhållningspolitiken och huruvida dessa resurser ska reduceras. Vad får det för konsekvenser för utvecklingen i de svenska kommunerna och regionerna?

Konferensen ”EU:s regionalpolitik: Vad har den betytt och hur ser framtiden ut?” vill lyfta fram ovan nämnda fråga och koppla ihop det med diskussioner kring investeringar, framtidsutblickar samt regionala och lokala behov. Konferensen är en del av EU-kommissionens initiativ ”Europe in my region”.

Talare är Erik Lövgren, Region Västernorrland, Johan Wullt, EU Kommissionens representation i Sverige, Helena Gidlöf, Sveriges kommuner och landsting, Helena Sundblad-Schaefer, EU-Kommissionens General Direktorat för Regional- och statspolitik och Robert Uitto, Region Jämtland Härjedalen.

Representanter från projekt från sammanhållningspolitiken kommer också finnas på plats. 

Moderator är Aurora Lindberg Kommunförbundet Västernorrland

Datum: 19 mars 
Tid: klockan 10.15-15.00
Plats: Mittuniversitetet Sundsvall, Hus L lokal 111
Anmälan: senast 15 mars via denna länk
Frågor: kontakta Anita Pettersson, anita.pettersson@rvn.se, telefon 070-190 44 17

Se det fullständiga programmet här 

/Sofia Söderin