Höstens praktikanter har anlänt

2018-09-03 16:22

Mid Sweden European Office välkomnar nu höstens två praktikanter, Maria Tiger Bodlund och Eloïse Jonsson

Maria Tiger Bodlund har en internationell kandidatexamen i företagsekonomi samt en i statsvetenskap från Stockholms universitet. Nu studerar hon en internationell masterexamen i internationella och europeiska relationer vid Linköpings universitet. Maria har många internationella erfarenheter. Som utbytesstudent spenderade Maria en termin vid KEDGE Business School i Marseille, Frankrike. Maria har också bott i Tyskland i ett år. Då läste hon tyska i Freiburg och Düsseldorf, samt gjorde praktik på en regional myndighet i Düsseldorf. Maria är uppvuxen i Hammarstrand och tycker att det ska bli riktigt roligt att representera den vackra hemregionen Jämtland Härjedalen samt Västernorrland i Bryssel i höst!

Eloïse började sina universitetsstudier vid Umeå universitet vilket resulterade i en kandidatexamen i statsvetenskap och har därefter fortsatt sina studier i området på masternivå vid Köpenhamns universitet. Eloïses intresse för EU-frågor är både tydligt gällande val av kurser såväl som studier i utlandet i exempelvis Frankrike, Irland och nu i Danmark. Erfarenheterna av att leva och studera i olika Europeiska länder har givit henne ett internationellt perspektiv och målsättningen är att i framtiden få arbeta i en internationell kontext. Att praktisera i Bryssel på Mid Sweden European Office sågs därmed som en självklarhet då praktikplatsen erbjuder en närhet till EU:s institutioner och en inblick i hur unionens politik formas på nära håll vilket kommer ge henne kunskap och erfarenheter att ha med sig i sitt framtida arbetsliv.