Junckerplanen har nått mer än halvvägs

2018-04-25 16:26

Junckers flaggskeppsprojekt för att öka investeringar i Europa har mobiliserat 284 miljarder euro sedan 2014.

Investeringsplanen för Europa, eller "Junckerplanen", lanserades 2014 av Junckerkommissionen med målet att stimulera investeringar i Europa. Kommissionen såg att investeringar i Europa sjönk kraftigt under den ekonomiska krisen som började 2008, trots stora investeringsbehov. Centralt i Junckerplanen är Europeiska fonden för Strategiska Investeringar (EFSI) som ska mobilisera 500 miljarder euro i investeringar fram till år 2020 genom samarbete mellan Europeiska Kommissionen och Europeiska Investeringsbanken (EIB). Kommissionen bidrar genom garantier för lån, som EIB då kan ge med lägre ränta och dessutom attrahera andra investerare.

Kommissionen rapporterade 24 april att EFSI med 284 miljarder euro i mobiliserat kapital, nått halvvägs. 28% av dessa investeringar har gått till små och medelstora företag, 22% till forskning och innovation och 22% till energirelaterade projekt.

Dock är investeringsnivån inom EU fortfarande inte uppe på samma nivå som innan 2008, vilket kan leda till försämrad konkurrenskraft för europeiska företag i framtiden. Dessutom har det ifrågasatts om EFSI verkligen bidrar med ny finansiering som annars inte hänt ändå. Det är dock troligt att EFSI-liknande finansiella instrument kommer vara viktiga inom nästa långtidsbudget, då behovet att mobilisera mer resurser är stort.

Läs mer på EURACTIVs hemsida.