Kommissionen tar nya tag mot plast

2018-05-29 10:29

Den 16 januari publicerade EU-kommissionen en europeisk plaststrategi för att EU ska röra sig mot en mer cirkulär ekonomi. Som ett steg i plaststrategin har kommissionen nu föreslagit ett antal åtgärder mot plast. Bland dessa ett förslag om förbud mot utvalda engångsartiklar.

De utvalda engångsartiklarna som kommissionen föreslår ett förbud mot har valts ut då de är prisvärda och lätta att ersätta med produkter som inte är av plast (exempelvis papp). Det är alltså produkter som redan har närliggande och tillgängliga alternativ på marknaden. Förbudet berör artiklar som bestick, tallrikar, drinkblandare, bomullstopps och pinnar för ballonger.

Producenterna får större ansvar

Ett viktigt steg i den cirkulära ekonomin är att produkter redan från början designas hållbart vilket är varför kommissionen vill skapa incitament för producenter att göra detta. Hållbar design kan göra det lättare att återvinna och återanvända produkter samt förhindra att lösa produktdelar hamnar i naturen. Producenter ska också enligt förslaget hjälpa till med att betala kostnader för avfallshantering och städning vid nedskräpning i naturen samt öka kunskapen om plastprodukter. Detta gäller produkter som matförpackningar, plastomslag, muggar, ballonger, tunna plastpåsar, våtservetter och produkter med filter (som cigaretter).  Vidare kommer plastprodukter behöva ha tydliga och standardiserade etiketter med information om plastinnehållet, var produkterna ska slängas och negativa effekter av nedskräpning.

Konsumtionen av plastprodukter ska minska

Ett ytterligare steg för att minska plasten i naturen är att minska konsumtionen av engångsartiklar. Därför ska alla EU:s medlemsstater enligt förslaget också minska användningen av engångsartiklar i plast. Detta kan uppnås på flera sätt så som att medlemsstaterna kan säkerställa att alternativa produkter finns på marknaden, ha nationella mål för att minska konsumtionen av engångsartiklar eller se till att engångsartiklar inte kan tilldelas konsumenter utan extra kostnad. Det ska vidare vara obligatoriskt för medlemsstaterna att öka konsumenternas kunskap om negativa effekter av nedskräpning och att informera om tillgängliga avfalls- eller återanvändningssystem för plastprodukter. Dessutom ska 90 procent av PET-flaskor återsamlas i alla medlemsstater år 2025.

I samband med att kommissionen har publicerat ett förslag inför den kommande långtidsbudgeten 2021-2027 har Gunther Oettinger, EU-kommissionär för budgetfrågor föreslagit en europeisk plastavgift. Tanken är att en sådan avgift kan göra att EU minskar sin konsumtion av icke återvunna plastprodukter samtidigt som det budgethål som uppstår på grund av Brexit kan pareras. 

Förslaget ska nu behandlas av Europaparlamentet och ministerrådet. Kommissionen vill påskynda processen och rekommenderar därför de andra EU-institutionerna att förslaget ska prioriteras så att resultat kan presenteras innan EU-valet i maj 2019.

Läs hela pressmeddelandet här

Läs nyheten om plaststrategin som publicerades i januari 2018 här

/Elsa Boyer de la Giroday