Kommissionen publicerar sitt arbetsprogram för 2019

2018-10-24 16:47

EU-kommissionen har nu publicerat sitt arbetsprogram för 2019 med nya initiativ och prioriterade liggande initiativ för året som kommer.

Nästa år blir kort för sittande kommission i och med valet till Europaparlamentet i maj och därefter val av ny kommission. Kommissionen planerar därför att lansera färre nya initiativ än vanligt. 15 nya initiativ planeras enligt arbetsprogrammet för år 2019, den lägsta siffran under Junckers mandatperiod och mycket få jämfört med Barroso-kommissionens 100 nya initiativ år 2014.

4 av dessa initiativ relaterar till energiunionen. Här handlar det om en strategi för EU:s klimatomställning, ett mer effektivt system för energi- och klimatpolicy, nya målsättningar för energieffektivitet och en rapport om energiunionens genomförande. Kommissionen planerar även att under 2019 publicera en rapport som utvärderar Junckers flaggskeppsinitiativ, Investeringsplanen för Europa eller ”Junckerplanen”. De övriga initiativen rör bland annat en uppföljning av FN:s hållbara utvecklingsmål, en ny plan för artificiell intelligens, tre initiativ rörande inre marknaden och ett initiativ för att göra euron till en starkare internationell valuta.

Kommissionen listar också 84 liggande initiativ (varav den nya långtidsbudgeten representeras av 3 initiativ) som Europaparlamentet och rådet bör prioritera under 2019, och 10 initiativ som kommissionen drar tillbaka.

Läs mer om kommissionens arbetsprogram för år 2019 här.