Masters of Digital 2019

2019-02-27 14:23

I förra veckan gick årets upplaga av Masters of Digital av stapeln. Mid Sweden var på plats för att ta del av det senaste inom digital utveckling.

Masters of Digital är ett av de större återkommande eventen om digital utveckling i Bryssel under året med talare från både EU-institutionerna, parlamentet så väl som den privata sektorn. Till talarna i år hörde bland annat kommissionären för digital utveckling, Mariya Gabriel, vice-VD för Siemens Dieter Wegener, Martin Selmayr generalsekreterare för kommissionen samt representanter för företag som Google, Microsoft, Oracle och Intel.

Ett av de många teman som diskuterades var hållbarhet där utgångspunkt var frågan ’Kan digitaliseringen transformera Europa till en hållbar kontinent?’ En återkommande fråga var hur vi bäst kan kombinera digitalisering med minskandet av konsumtion och koldioxidutsläpp. . Byggnader står idag för omkring 40% av den totala energianvändningen och digital teknik kan användas för att minska energianvändningen i byggnader så som sjukhus och skolor

Inom e-hälsa diskuterades det livligt om vilken potential e-hälsa faktiskt har. Tekniken kan idag användas mer förebyggande och proaktivt, och inte bara reaktivt. Bland annat sades att vi idag har teknik för att förutse vissa typer av sjukdomar men att detta förutsätter att företag och offentlig sektor har tillgång till människors privata data. I kontrast till detta diskuterades patienters integritet och att det var av yttersta vikt att säkerställa att människors personliga data inte blir tillgängligt för vem som helst, då risken att missbruka denna finns. Avslutningsvis var en reflekterande tanke från panelen att människor kan komma att se tillbaka på vår tid och tänka ’tänk att människor tidigare väntade tills de blev sjuka för att gå till läkaren, när de hela tiden hade teknik som kunde förutse när de skulle bli sjuka’.

Ett av de mest omtalade teman inom digitaliseringen idag är artificiell intelligens (AI). Under Masters of Digital-konferensen lyftes utmaningen att säkerställa att robotar ger ett mervärde för oss människor. Exempel som gavs var att vi behöver ha en människocentrerad approach i utvecklingen av AI, vilket innebär att utvecklingen fokuserar på funktioner som konkret hjälper människor i första hand, och i andra hand fokuserar på att göra AI mer avancerad. Samtidigt lyftes att AI idag inte är tillräckligt energieffektivt och att det krävs mycket resurser och investeringar för att kunna använda tekniken i större utsträckning.

Sammanfattningsvis bjöd dagen på flera spännande och intressanta diskussioner och visade på att potentialen för digitaliseringen i Europa är stor. Dock kvarstår en lång väg att vandra när det gäller insamling av personliga data samt säkerställandet att denna inte hamnar i fel händer eller missbrukas. Minskad energianvändning och effektivisering är två andra utmaningar som behöver lösas innan exempelvis AI kan nå upp till den potential den har.

 

/Marko Stankovic