© European Union , 2017 / Source: EC - Audiovisual Service / Photo: Frank Molter

Miljökrav på utbetalningar inom lantbruket: EU kommissionen föreslår ny reform inom den gemensamma jordbrukspolitiken

2019-02-04 12:00

EU kommissionen presenterar nytt lagförslag om villkorade utbetalningar till lantbrukare efter striktare miljökrav.

EU kommissionen har i veckan presenterat nya förslag i form av ny ”grön arkitektur” inom den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) efter 2020 för de europeiska jordbruksministrarna. Det nya förslaget innebär att alla direktbetalningar till lantbrukare ska vara villkorade efter miljökrav. I förslaget ingår bland annat möjligheten för inställning av betalningar och årlig granskning av lantbrukares prestationer. Syftet med reformen är att generera större framsteg inom miljö och hållbarhet. Förändringarna ska leda till att EU:s medlemsländer får en större roll i att sätta sina egna hållbara klimatmål inom så kallade ”eco-schemes”. Varje land måste designa sitt eget eco-scheme i enlighet med de miljö- och klimatmål som formuleras inom CAP. En viss del av direktbetalningarna till lantbrukare är reserverad för dem som tar del i dessa, men lantbrukare medverkar frivilligt. Detta är något man hoppas kommer att bidra till mer specialiserade insatser för ett mer miljövänligt lantbruk. Det skulle också innebära en förenkling av CAP, med mindre regleringar på EU-nivå och mer individualiserade strategier, baserade på medlemsländernas unika förutsättningar.

Kommissionens förslag har också mötts med viss oro, bland annat från IFOAM EU Group, en paraplyorganisation för ekologisk mat och jordbruk. Man är rädd för att medlemsländerna inte kommer att göra tillräckligt för att involvera relevanta aktörer, såsom lantbrukare, i utformandet av sina CAP strategier. Man har också fått kritik för att reformen inte säkerställer tillräckliga resurser för medlemsländernas planer för hållbar utveckling. Det nuvarande förslaget för EU budgeten skulle istället innebära nedskärningar för landsbygdsutvecklingspolicy, något som många medlemsländer är emot. Man anser att landsbygdutvecklingspolicyn rymmer många möjligheter för EU att nå framgång inom hållbar utveckling och hanteringen av klimatförändringar, men detta kräver att det finns tillräckligt med resurser för att utveckla hållbart jordbruk.

 

/Therése Lager