Source: EC - Audiovisual Service

Möjlig framtida flygskatt?

2019-06-10 17:07

Vid det senaste ministerrådet diskuterade medlemsländernas ministrar åtgärder för att minska flygindustrins ökande utsläpp. En EU-flygbränsleskatt lyftes som en potentiell lösning.

I förra veckan träffades ministerrådet för transportfrågor i Luxembourg. Under mötet enades man om att utforska EU:s möjligheter för att hantera flygtrafikens ökade växthusgasutsläpp – bland annat diskuterade man en gemensam EU-skatt på flygbränsle.

Detta är inte första gången ministerråden diskuterar en EU-skatt på flygbränslen. Tidigare i år lyfte både Nederländerna och Belgien flygbränsleskatt på agendan vid två olika tillfällen och samtidigt har både Frankrike och Sverige offentligt förespråkat ett införande av en gemensam EU-skatt på flygbränsle.

Diskussionerna grundar sig i att flygbranschen är en av de få sektorer i EU där utsläppen fortsätter att öka. Samtidigt har flygbränsle ända sedan 1940-talet generellt undantagits från beskattning, vilket baserats på en internationell konvention som lett till att flertalet bilaterala och multilaterala överenskommelser undantagit flygbränsle för beskattning.

Därför hoppas man nu komma överens om gemensamma åtgärder för att minska utsläppen i flygindustrin, där man utöver flygskatt även diskuterar avgifter på biljetter och att stärka EU:s handel av utsläppsrätter. Även om dessa förhandlingar fortfarande befinner sig i början av processen hoppas man kunna signalera till nästföljande kommission om att se över lagstiftningen och utreda möjligheten till en eventuell flygbränsleskatt.

 

/Marko Stankovic