© European Communities , 2008 / Source: EC - Audiovisual Service / Photo: Laurent Chamussy

Mot en grönare Sammanhållningspolitik?

2019-02-25 16:02

Europaparlamentet röstade den 13:e februari igenom ett tillägg som tar steg mot en grönare sammanhållningspolitik

Den 13:e februari röstade parlamentet i en plenarsession i Strasbourg, igenom sin ståndpunkt gällande kommissionens förslag till förordningen Common Provisions Regulation (CPR) för 2021-27. Denna förordning, också känd som gemensamma bestämmelser på svenska, sätter reglerna för finansiering från sju stycken EU-fonder, där bland annat den Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) samt Socialfonden+ (ESF+) ingår. I sin helhet röstade parlamentet igenom ett tillägg som säger att medlemsstater bör sikta på att investeringar relaterade till produktion, distribuering, lagring och förbränning av fossila bränslen undviks i nästkommande period. 

 Till en början ställde sig flertalet miljöorganisationer, däribland Climate Action Network (CAN) Europe, positiva till omröstningen och lyfte fram detta som ett steg i rätt riktning för att skapa ett mer hållbart Europa. De lyfte även fram att de regionerna som får mest finansiering av dessa fonder är de minst utvecklade regionerna, som även ofta är väldigt beroende av fossila bränslen.

Denna optimism förbyttes dock snabbt mot kritik när utskottet för Regional Utveckling (REGI), röstade om kommissionens förslag till ny ERUF-förordning  som gör det möjligt att investera i bland annat flygplatser i EU:s yttersta regioner och fjärrvärmesystem baserade på fossila bränslen. CAN Europe hade velat se en striktare lagstiftning, som skulle ha totalt förbjudit finansieringsstöd från EU-fonder för alla projekt som innefattar fossila bränslen.

Nästa steg är för hela parlamentet att rösta om förslaget som REGI utskottet röstade för, där det kommer stå klart hur vida det kommer vara möjligt att investera pengar från ERUF i projekt relaterade till fossila bränslen eller inte.

 

/Marko Stankovic