Nu är ansökningsomgången för CEF-energi öppen

2018-04-12 16:14

EU-kommissionen har nu öppnat upp för projektansökningar inom CEF-energi

EU-kommissionen har avsatt 200 miljoner euro till projekt för gränsöverskridande energiinfrastruktur i den första ansökningsomgången. Syftet är att stärka EU:s inre energimarknad, öka säkerheten för EU:s energiförsörjning, utöka användandet av förnybara källor och utveckla smarta nätverk av energi samt minska antalet flaskhalsar vid export av energi.

Under den här omgången av CEF-energi kommer det gå att söka medfinansiering från EU-kommissionen för projekt som har fokus på områden som elektricitet, smarta nät, gränsöverskridande koldioxidnät och gasinfrastruktur. För att kunna få medfinansiering är det viktigt att projekten är gränsöverskridande med ett gemensamt intresse, även kallat Projects of Common Interest. Dessa projekt syftar till att hjälpa EU uppnå energipolitikmål genom en prisvärd, säker och hållbar energi till alla medborgare samt minskningarna av koldioxidutsläpp i enlighet med Parisavtalet. 

Sista ansökningsdag är 26 april 2018. Svar på ansökningarna kommer att ges i augusti. En andra ansökningsomgång kommer att lanseras i juni 2018.

Mer information och ansökningsformulär finns på EU-kommissionens CEF-programs hemsida 

/Sofia Söderin