© Unknown , 2019 / Source: EC - Audiovisual Service / Photo: -

Nu kan du söka projektfinansiering inom CEF-transport

2019-01-28 16:38

EU-kommissionen har avsatt 65 miljoner euro för CEF-projekt under 2019 som inriktar sig på att förebygga flaskhalsar samt gränsöverskridande förbindelser inom det transeuropeiska infrastrukturnätet (TEN-T).

Fonden för ett Sammanlänkat Europa (CEF) har varje år en ansökningsperiod där det går att söka medfinansiering till projekt som syftar till att utveckla infrastrukturen i medlemsländerna inom områdena transport, energi samt kommunikation. Syftet med investeringarna för 2019 är att bättre sammankoppla de nationella transportnäten i medlemsländerna samt förbättra TEN-T. Särskilt fokus ges till gränsöverskridande projekt och till gränsregioner.

I samband med detta anordnar Regionkommittén tillsammans med EU-kommissionen, en workshop med information om de politiska prioriteringarna som gäller för 2019. Under workshopen kommer även praktisk information om ansökningsprocessen samt evalueringen av ansökningarna, att presenteras av Innovation and Networks Agency (INEA), som är ansvariga för implementeringen av CEF-transport.

Inriktningen för CEF-transport under 2019 fokuserar på de perifera delarna av TEN-T nätverket och distribuerar sammanlagt 65 miljoner euro till projekt som inriktar sig på:
- Att motverka flaskhalsar samt överbrygga felande transportlänkar
- Gränsöverskridande infrastruktur gällande järnväg, inre vattenvägar samt vägar
- Bättre sammankoppling av de nationella transportnätverken

Ansökningsperioden stänger den 24 april och de projekt som kommer få medfinansiering presenteras i oktober.

Workshopen kommer att webbsändas den 7 februari mellan 14.00 – 15.30.
Länk till webbsändningen hittar du här.

Mer information och ansökningsformulär hittar du på EU-kommissionens hemsida här