Ny dom förväntas bidra till ökad transparens i EU:s miljöpolitik

2018-09-10 11:30

Efter påtryckningar från ClientEarth slog EU-domstolen under förra veckan fast att EU-kommissionen måste offentliggöra dokument som ligger till grund för unionens miljöpolitik.

Tvisten mellan ClientEarth och EU-kommissionen började redan år 2014 när ClientEarth begärde ut kommissionens dokument för en kommande lagstiftning inom EU:s miljöpolitik. EU-kommissionen betonade vikten av att inte offentliggöra dokumenten innan ett lagstiftningsförslag hade utarbetats och publicerats. I linje med kommissionen beslutade EU-domstolens tribunal år 2015 att ett offentliggörande av dessa dokument skulle kunna riskera påtryckningar utifrån och därmed också underminera pågående lagstiftningsprocess.

Efter fyra års kamp ändrade EU-domstolen under måndagen den 3/9 tribunalens dom och ger ClientEarth rätt. Domstolen bedömde denna gång att bristen på information samt insyn kan bidra till misstänksamhet gentemot kommissionen och att dokument därför bör vara tillgängliga för offentlig granskning. ClientEarth betraktar beslutet som en seger och även som startskottet för mer insyn och en öppnare debatt kring EU:s miljölagstifning.

Läs mer om fallet på ClientEarths hemsida.