European Communities, 2002 Photographer: Jan van de Vel Source: EC - Audiovisual Service

Nya reformer inom den gemensamma jordbrukspolitiken: Ett steg tillbaka för miljön?

2019-04-08 15:13

Europaparlamentets utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling möter kritik efter kontroversiell omröstning om förslaget för den gemensamma jordbrukspolitiken

För två månader sedan presenterade EU-kommissionen nya förslag inom den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) efter 2020 som bland annat skulle innebära villkorade direktbetalningar till lantbrukare i enlighet med striktare miljökrav. Detta skulle ske inom så kallade ”eco-schemes”, medlemsländernas individualiserade ramverk för utbetalningar till lantbrukare baserade på de miljö- och klimatmål som formuleras inom CAP. EU-kommissionens ursprungliga förslag yrkade på att 30% av utbetalningar inom landsbygdsutveckling skulle gå till att stötta miljömålen, men man gav inga specifika indikationer på exakt hur pengarna bör allokeras. Hur stor del av utbetalningar som skulle öronmärkas för dessa klimatvänliga system diskuterades således flitigt under de kommande veckorna. I februari kom EU-parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet överens om att minst 30% av direktbetalningar till lantbrukare skulle vara öronmärkta för dessa eco-schemes. Man valde också att lägga till en ytterligare målsättning som specifikt inriktade sig på att minska användningen av bekämpningsmedel, tillsammans med en rad andra tillägg till den nya policyn. Utskottets krav på en miljövänligare jordbrukspolitik backades senare av en rad intresseorganisationer i ett öppet brev till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, inför deras kommande omröstningar gällande CAP – en insats som inte lett till den utgång man hoppats på. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling röstade i veckan igenom ett förslag som bland annat innebär att 30% av budgeten ska gå till att stötta miljöinsatser, men att endast 20% av direktbetalningar ska gå till eco-schemes. Resultatet möttes med mycket kritik från miljöorganisationer och parlamentariker för att försvaga CAP:s insatser för miljön.

Den andra omröstningen inom utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling äger rum den 8:e april och inkluderar den tredje och slutgiltiga omröstningen gällande den så kallade horisontella regleringen – ett regleringsförslag som behandlar finansieringen, förvaltningen och uppföljningen av CAP.

Trots en händelserik vår inom den gemensamma jordbrukspolitiken kommer de slutgiltiga förhandlingarna inte äga rum förrän efter EU-valet i maj. Esther Herranz García, en av rapportörerna för CAP-reformen, meddelade under en presskonferens i tisdags att man hoppas att diskussioner kommer att inledas så fort som möjligt i den nya legislativa perioden, och att man snabbt kan påbörja trepartsförhandlingar tillsammans med rådet och parlamentet.

 

/Therése Lager