© European Union , 2015 / Source: EC - Audiovisual Service / Photo: Etienne Ansotte

Ökad transparens inom lobbyverksamheten i EU

2019-02-01 15:57

Europaparlamentet röstade igenom två lagförslag som tvingar EU-parlamentariker att redovisa vilka lobbyister de har möten med.

Den 31 januari röstade Europaparlamentet igenom två lagförslag som tvingar EU-parlamentariker att redovisa vilka lobbyister och intresseorganisationer de har möten med i samband med lagförslag.

Det första lagförslaget, som röstades igenom med siffrorna 380 för, 224 emot, samt 26 nedlagda, innebär att alla EU-parlamentariker ansvariga för en fråga och ordförande i något av parlamentets utskott, endast får ha möten med lobbyister och intresseorganisationer registrerade i Öppenhetsregistret. Registret består av en databas över alla intresseorganisationer som försöker påverka EU-institutionerna. Hittills har endast EU-kommissionen använt sig av detta register i lagstiftningsprocessen, som ett led i deras löfte om öppenhet.

EU-parlamentarikerna har inte haft samma transparens i deras arbete och har inte behövt redogöra för vilka intresseorganisationer de har möten med i samband med lagförslag, men kommer efter gårdagens omröstning nu att tvingas göra det.

Det andra lagförslaget, som röstades igenom med siffrorna, 396 för, 220 emot och 21 nedlagda, innebär att alla EU-parlamentariker ansvariga för en fråga och ordförande i något av parlamentets utskott, ska publicera deras möten med lobbyister eller intresseorganisationer online. Båda lagförslagen omfattar alla parlamentariker som är direkt inblandade i lagstiftningsprocessen så som rapportörer, skuggrapportörer och ordförande för diverse utskott i parlamentet.

Transparens inom lobbyverksamheten i EU har under en längre tid varit på tapeten och har diskuterats flertalet gånger. Lagförslaget beskrivs som en stor vinst för transparensen inom lobbyverksamheten och att insynen i lagstiftningsprocessen ökar.

Mid Sweden European Office finns idag registrerat i Öppenhetsregistret (länken hittar du här) och räknas in som en av cirka 11 000 registrerade intresseorganisationer med påverkansarbete i Bryssel.