Öppet samråd om det Transeuropeiska transportnätet (TEN-T)

2019-04-26 11:45

Den 24 april öppnade EU-kommissionen upp ett offentligt samråd för halvtidsutvärderingen av det Transeuropeiska Transportnätet (TEN-T).

Riktlinjerna för den nuvarande TEN-T-strategin klubbades igenom redan 2013 och sträcker sig till år 2023. Redan då bestämdes att kommissionen skulle utföra en halvtidsrevidering av strategin, som just nu pågår för fullt och kommer att presenteras under 2019–2020. Som ett led i detta har kommissionen öppnat upp för ett offentligt samråd för att ta del av synpunkter och inspel från ett brett urval av aktörer gällande det nuvarande regelverket för TEN-T.

Halvtidsutvärderingen kommer bland annat att se över om det nuvarande regelverket har fungerat, om utbyggnaden utav TEN-T fortgår i positiv utveckling samt om det finns ett behov av ändringar i regelverket.

Samrådet är öppet för alla invånare och organisationer och vänder sig till såväl offentliga som privata aktörer. Svarsperioden sträcker sig från den 24 april till och med den 17 juli.

Läs mer om samrådet här

Svara på samrådet här

 

/Marko Stankovic