© European Communities  , 2009    /  Source: EC - Audiovisual Service     /   Photo: Laurent Chamussy
© European Communities , 2009 / Source: EC - Audiovisual Service / Photo: Laurent Chamussy

Oseriösa klimatåtaganden i EU:s nya jordbrukspolitik enligt EU:s revisorer

2018-11-12 11:10

Miljö- och klimatåtgärderna i den föreslagna reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 kommer inte kunna garantera klimatinsatser då de inte är tillräckligt konkreta, menar Europeiska revisionsrätten.

De gröna åtagandena i kommissionens förslag till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) efter 2020 är inte väldefinierade och har inte kvantifierats. Detta skriver Europeiska revisionsrätten i ett yttrande som publicerades under onsdagen. Överlag tycker man att föreslagen strategi för implementering av miljö- och klimatåtgärder är otillräcklig för att säkerställa just sådana åtaganden. Även modellen för direktbetalningar till jordbrukare kritiseras för att inte ha något tydligt utformat system för att skilja mellan klimatpositiva och klimatnegativa utbetalningar. 

Den föreslagna strategin för miljö- och klimatåtgärder innefattar bl. a. att medlemsstaterna själva ska få prioritera vilka typer av åtaganden som de vill göra. Här tycker revisionsrätten att det inte tydligt framgår hur kommissionen har tänkt sig att följa upp staternas egna planer gentemot de miljö- och klimatambitioner som man faktiskt påstår sig ha inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Man tror helt enkelt inte att metoden som föreslås på ett tillförlitligt sätt kommer att kunna säkerställa att 40 % av CAP:s budget verkligen kommer gå till just klimatåtgärder.

Gällande kommissionens syn på direktbetalningar till jordbrukare så är det själva sättet att väja ut betalningsmottagare som man kritiserar. I förslaget framgår att direktbetalningar bör baseras på hur mycket land som ägs och/eller brukas. Det räcker inte för att möta många miljö- och klimatproblem som CAP står inför, menar revisionsrätten. Ett sådant urvalssystem kan inte skilja mellan klimatpositiva och klimatnegativa betalningsmottagare, och således heller inte säkerställa att pengarna går till klimatpositiva initiativ, menar revisionsrätten.

/ Maria Tiger Bodlund

För att läsa Europeiska Revisionsrättens yttrande klicka här

För att läsa kommissionens förslag klicka här