Rapport om nya förutsättningar för regional utveckling i nästa programperiod

2019-03-11 17:39

Forsknings- och innovationsnätverket för de svenska stads- och regionkontoren i Bryssel har gemensamt tagit fram en rapport om nya initiativ i EU-kommissionens förslag om långtidsbudget för åren 2021 – 2027, med koppling till forskning och innovation, som är särskilt intressanta ur ett regionalt utvecklingsperspektiv.

Rapporten baserar sig på EU-kommissionens förslag till lagstiftning för olika finansieringsprogram under 2021-2027 som just nu förhandlas i Europaparlamentet och mellan medlemsstaterna i rådet. Även om lagstiftningen under den processen kan ändras ger rapporten en bra inblick i de tankegångar EU-kommissionen har om regional utveckling under programperioden 2021-2027. Mid Sweden European Office har varit med och tagit fram rapporten.

Utvecklingen av konceptet smart specialisering och kraven på regioner att ha smarta specialiseringsstrategier beskrivs i rapporten, med en analys av skillnaden i lagstiftning mellan nuvarande programperiod och 2021-2027, förutsatt att EU-kommissionens förslag går igenom. 

Interregionala innovationsinvesteringar, en ny samarbetsmöjlighet för regioner med liknande prioriteringar inom sina smart specialiseringsstrategier, har presenterats av kommissionen som en ytterligare utveckling av smart specialisering. EU:s forskningsprogram, Horisont Europa, får också mer koppling till smart specialisering och andra delar av EU:s regionalpolitik genom satsningar på europeiska innovationsekosystem och europeiska innovationsrådet. Dessa initiativ beskrivs också i rapporten.

Små och medelstora företag och kluster är viktiga element i regional utveckling, då dessa utgör större delen av EU:s företag men har svårast att växa. En kortfattad beskrivning av EU:s föreslagna stödprogram till små och medelstora företag finns i rapporten. Slutligen ingår en överblick av olika initiativ EU-kommissionen tagit för att åstadkomma bättre samordning mellan olika finansieringsprogram från europeisk, nationell och regional nivå.

Läs hela rapporten här