Regeringens landsbygdsproposition är här

2018-03-19 14:40

Idag presenterar regeringen sin landsbygdsproposition för att minska klyftorna mellan stad och land

Regeringen presenterar idag landsbygdspropositionen som är en överenskommelse med Vänsterpartiet. Propositionen har ett tydligt fokus på att skapa förutsättningar för att utveckla landsbygden.

Utöver tidigare satsningar på landsbygden så kommer regeringen att satsa ytterligare 1,5 miljarder mellan 2019-2020 och därefter 400 miljoner årligen på att förverkliga merparten av landsbygdskommitténs förslag.

Landsbygdspropositionen har två ben. Det första innebär ett övergripande mål som förankras i riksdagen och därmed gäller även för kommande regeringar, vilket skapar långsiktighet och lägger grunden för en helhetssyn. Det andra benet består av de konkreta satsningar som regeringen kommer att besluta om vid senare tillfällen och som bygger på de områden som den parlamentariska landsbygdskommittén föreslog.

De kommande årens satsningar på landsbygden kommer att fördelas på följande sätt:

  • Näringsliv och företagande 430 mkr/år
  • Innovation och kunskapsutveckling 49 mkr/år
  • Utbildning 44 mkr/år
  • Boende och transporter 105 mkr/år
  • Kultur 22 mkr/år
  • Norrlandsstödet 100 mkr/år

Utöver den nya landsbygdspropositionen har regeringen också fattat beslut om att öronmärka ca 2,6 miljarder kronor som under perioden 2018-2027 ska gå till de 30 landsbygdskommuner som bland annat har hög långtidsarbetslöshet, där bland annat kommuner från både Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland ingår.

Propositionen bygger på slutbetänkandet från Landsbygdskommittén som presenterades i januari 2017.

/Sofia Söderin