Ett år kvar till EU-val: Rekordmånga positiva för EU-medlemskap!

2018-05-28 11:11

Under maj 2019 kommer europeiska medborgare att besluta Europaparlamentets sammansättning. Inför det stundande EU-valet har Eurobarometern publicerat rapporten ”Democracy on the move - European Elections: One year to go”.

Rapporten visar att två tredjedelar av respondenterna är övertygade att deras hemland gynnas av ett medlemskap i EU. Ett så högt positivt resultat har inte uppmätts sedan i början av 80-talet. Det är även första gången en majoritet respondenter, 48 procent, anser att deras röst räknas i EU. I Sverige anser 80 procent av respondenterna att deras röst räknas i EU och 68 procent att EU-medlemskap är positivt för hemlandet. Däremot ansåg endast omkring 40 procent av de svenska respondenterna att EU rör sig i rätt riktning. 

Inför EU-valet har införandet av en så kallad Spitzenkandidaten diskuteras vilket innebär att Europaparlamentets partigrupper internt beslutar om en toppkandidat som får rollen som kommissionens ordförande under förutsättningen att toppkandidatens partigrupp blir störst i valet. Historiskt har Europeiska folkpartiets grupp (EPP, där Moderaterna och Kristdemokraterna deltar) varit det största partiet i Europaparlamentet. I normala fall utnämner medlemsstaterna kommissionens ordförande. Av rapportens respondenter anser en majoritet att en Spitzenkandidaten skulle öka EU:s transparens och göra så att kommissionen får mer legitimitet. Samtidigt svarar 45 procent att införandet av en Spitzenkandidaten inte skulle göra någon skillnad för valet av kommissionens ordförande.

Slutligen är 50 procent av respondenterna intresserade av det kommande valet. De respondenter som kommer rösta anser att det hör till deras civilrättsliga uppgift medan de som kommer avstå inte anser att deras röst gör någon skillnad då de misstror det politiska systemet eller inte är intresserade av EU-valet. En större andel, 15 procent, tror inte att de kommer ha tid att rösta och 12 procent vet inte när eller hur de kan rösta.

Läs hela rapporten här

/Elsa Boyer de la Giroday