RescEU redo att bekämpa skogsbränder

2019-05-22 11:59

EU:s förstärkta civilskyddsmekanism för att hantera skogsbränder börjar ta form.

I mars i år trädde en förstärkning av EU:s civilskyddsmekanism i kraft, som skapar en gemensam reservkapacitet för att hantera olika sorters katastrofer. Skogsbränder är faran som ligger främst i tankarna efter förra årets sommar med stora bränder som drabbade Sverige och Grekland hårt.

Nu har reservkapaciteten börjat ta form i och med att länder utlovat stöd. Hittills har 7 brandbekämpningsflygplan från Kroatien, Italien, Spanien och Frankrike, och 6 helikoptrar från Sverige, lagts till i reserven. Även om enskilda länder bidrar med mer eller mindre till reserven ska användandet av reserven finansieras gemensamt genom EU:s budgetmedel.

Initiativet täcker inte bara länder i EU utan också samarbetsländer som Island, Norge, Serbien och Turkiet. I framtiden ska reservkapaciteten utökas för att kunna hantera andra nödsituationer, till exempel strålningsolyckor eller kemiska katastrofer.

2018 aktiverades civilskyddsmekanismen 5 gånger för att ge stöd till Sverige och Grekland med skogsbränder. 15 flygplan, fler än 400 brandmän och 139 satellitbilder från EU:s satellitsystem Copernicus användes för att hjälpa Sverige och Grekland.

Förra året publicerade EU-kommissionens egna forskningsinstitut Joint Research Centre (JRC) en rapport som pekade på att Europa behöver göra mer för att hantera skogsbränder, som är ett växande problem i ett allt varmare klimat. Dessutom visade rapporten att de flesta skogsbränderna orsakas av mänsklig aktivitet och försvåras ofta av skogsbruk som förlitar sig mycket på träd som är lättantändliga.

 

Läs mer i EU-kommissionens pressmeddelande