Följ med på road trip till EU-projekt över hela kontinenten!

2018-04-25 16:19

Åtta unga européer utforskar EU:s regioner och europiska projekt under våren och sommaren 2018.

Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik i kommissionen arbetar med riktade åtgärder för att skapa ekonomisk tillväxt och förbättrad livskvalitet i städer och regioner med fokus på mindre utvecklade regioner. Direktoratet  har skapat Road trip-projektet för att få upp ungas ögon för EU:s regioner och regionalpolitikens effekter.  I Road trip-projektet reser åtta unga européer i par över hela Europa under våren och sommaren 2018 i en minibuss. Under resan ska de få lära sig om lokal kultur, lokala projekt finansierade av EU och andra frågor. De resandes upplevelser kommer att resultera i en film och en reseguide med fokus Europas oupptäckta områden.

Läs mer och följ deras resa här

/Elsa Boyer de la Giroday