SKL och Europaforum Norra Sverige bjöd på diskussion om EU

2018-11-26 09:38

Nu kan du ta del av det som sades på nationella dialogkonferensen om sammanhållningspolitik 14 november i Stockholm.

14 November bjöd SKL, EU-kommissionen, Europaforum Norra Sverige och SKL:s paraplyorganisation i Bryssel CEMR in till en nationell dialogkonferens om sammanhållningspolitiken. Nuvarande och framtida utformning av europeiska regionala utvecklingsfonden och europeiska socialfonden diskuterades i två paneldebatter, samt förhandlingsarbetet som pågår i Bryssel. Under dagen hanns också med att prata om Brexit och dess möjliga påverkan på Sverige och Sveriges regioner.

Rolf Fredriksson, moderator för dialogkonferensen, har skrivit ett referat av konferensen som finns att läsa på SKL:s hemsida. Läs gärna för att få en överblick av diskussionen!