European Union, 2019

Slutsatser från Europeiska Rådets toppmöte den 21-22 mars

2019-03-29 15:12

Den 21-22 mars sammanträdde Europeiska Rådet i Bryssel där samtliga 28 medlemsstaters regeringschefer deltog. Ta del av de viktigaste slutsatserna här.

Under två dagar sammanträdde samtliga medlemsstaters regeringschefer i Bryssel för att diskutera riktlinjerna för EU:s framtida politik. Bland annat diskuterades Brexit, EU:s inre marknad, klimatförändringarna samt relationerna med Kina.

Under mötets första dag diskuterades Brexit och det Europeiska Rådets ställningstagande gällande EU:s gemensamma handlingsplan. Framförallt skulle man ta ställning till Storbritanniens premiärminister Therese Mays förfrågan om ett uppskjutande av Brexit till den 30 juni 2019. Regeringscheferna enades om att förlänga utträdesdatumet till den 22 maj, förutsatt att det brittiska parlamentet röstar igenom och godkänner utträdesavtalet som Theresa May och EU förhandlat fram. Om det brittiska parlamentet inte röstar igenom avtalet förlängs utträdesdatumet till den 12april.

Ett av teman som rådet samtalade om den andra dagen var den inre marknaden där rådet enades om att den bör fördjupas och stärkas ytterligare, med fokus på att ta bort hinder för handel mellan medlemsstaterna. Kommissionen uppmanades att till mars 2020 ta fram en långsiktig handlingsplan för att bättre genomföra och implementera regler för att stärka den inre marknaden.

Vidare diskuterades vikten av att utveckla en stark och konkurrenskraftig digital ekonomi med säker delning och användning av data vid datasäkerhet och artificiell intelligens. Här pekade man ut övergången till ett 5G-nät och behovet av en samordnad strategi. Vidare belystes vikten av att stärka konkurrenskraften för europeiska företag genom ökade investeringar på forskning och innovation.

Under mötets andra dag avhandlades även klimatförändringarna där rådet uppmanade kommissionen att intensifiera arbetet med den långsiktiga klimatstrategin och att man senast år 2020 antar en strategi som strävar efter klimatneutralitet i enlighet med Parisavtalet. Samtidigt lyftes att hänsyn bör tas till enskilda medlemsstaters förhållanden samt till att bibehålla den industriella konkurrenskraften för europeiska företag. Man enades inte under mötet med ett måldatum för klimatneutralitet utan fastställer istället att detta behöver göras längre fram.

Rådet diskuterade också förberedelser inför toppmötet med Kina den 9 april 2019. Bland annat berättade Stefan Löfven att rådet enats om att arbeta för att säkerställa likvärdiga villkor mellan EU och Kina att etablera företag på motpartens marknad, då det idag råder obalans enligt rådet. Rådet menar att kinesiska marknader inte är tillräckligt öppna för europeiska företag och det därför krävs förhandlingar. Utöver handel berättade Löfven att mötet kommer att handla om fred och säkerhet samt mänskliga rättigheter.

Läs Europeiska Rådets fullständiga slutsatser från mötet här.

 

/Marko Stankovic