Snart kan du handla online över EU-gränser utan att diskrimineras!

2018-03-01 16:39

Europaparlamentet har godkänt nya regler för online-shopping som innebär att konsumenter ska behandlas likadant oavsett vilket medlemsland de befinner sig i.

Världen blir mer och mer digital och fler konsumenter än någonsin tidigare handlar online, en trend som inte förväntas brytas. Enligt en studie utförd av Eurostat handlade hela 83 procent av svenska befolkningen online år 2017, huvudsakligen när det handlar om införskaffning av kläder. Var tredje person 2017 köpte dessutom tjänster eller produkter i ett annat EU-land. Det är dock inte ovanligt att EU-medborgare har olika förutsättningar vid online-shopping. Europeiska kommissionen  menar att 63 procent av hemsidorna inte låter konsumenter handla från ett annat EU-land. Det är alltså inte ovanligt att konsumenter får tillgång till en hemsida med vissa varor och priser i ett EU-land medan andra förutsättningar gäller i ett annat, trots att det handlar om samma återförsäljare.

Europaparlamentet har mot bakgrund av detta röstat om att stoppa s.k. geoblockering på EU:s digitala marknad. Det innebär att konsumenter som handlar online inte längre kommer att blockeras eller omdirigeras från hemsidor och de kommer inte heller prisdiskrimineras som ett resultat av vilket medlemsland de befinner sig i. Det här resulterar således i att alla EU-medborgare kommer att kunna köpa tjänster och produkter online med samma förutsättningar. Reglerna kommer också att beröra tjänster som är kopplade till en fysisk plats i ett annat EU-land exempelvis musikfestivaler och sportevent. Dessutom påverkas elektroniska produkter som inte berörs av upphovsrätt såsom molntjänster. Reglerna träder i kraft 3 december 2018.

/Elsa Boyer de la Giroday