Snart ska Europaparlamentet ta ställning till EU:s avfallsprogram!

2018-03-01 14:04

Nu har miljöutskottet i Europaparlamentet beslutat att stödja EU:s avfallspaket, ett paket med stora ambitioner att öka andelen återvunnet avfall i alla EU:s kommuner. I april 2018 kommer Europaparlamentet att rösta om avfallspaketet.

Miljöutskottet i Europaparlamentet har röstat om att stödja EU:s avfallspaket. Avfallspaketet är en del av EU:s övergång till en mer cirkulär ekonomi vilken syftar att förbättra och skydda miljön, hälsan och ekonomin i alla EU:s medlemsstater. Planen för en cirkulär ekonomi presenterades i sin helhet 2015 av EU-kommissionen, för att sedan behandlas av medlemsstaterna och berörda intressenter. I april kommer avfallspaketet att presenteras till Europaparlamentets plenarsammanträde för omröstning och därefter till Europeiska rådet för ett slutligt antagande.

Paketet introducerar legislativa förslag för att minska avfallsproduktion, kontrollera avfallshantering, öka återvinning och minska resursutnyttjande. Återanvändning och återvinning är paketets nyckelord. Ett stort fokus kommer dessutom att ligga på att förebygga avfall, så som att minska matavfall i EU med 50 procent. Medlemsstaternas riktlinjer kommer vid antagande av avfallspaketet vara att återvinna minst 55 procent av kommunavfall år 2025 och 65 procent år 2035. Olika typer av avfall har också olika mål, fram till 2030 har EU som mål att 55 procent av plasten ska återvinnas, jämfört med kartong där återvinningsmålet ligger på 85 procent. Till följd av avfallspaketet kommer dessutom alla kommuner att vara tvungna att mäta sin återvinningskvot.

/Elsa Boyer de la Giroday