Europeiska kommissionen

Europaparlamentets förslag för CEF

2018-12-18 11:29

Den 12:e december röstade Europaparlamentet igenom sitt förslag för Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) för den kommande budgetperioden 2021-2027.

Förberedelserna inför kommande beslut kring den nya Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) för budgetperioden 2021–2027 håller nu på för fullt. Under onsdagen den 12:e december var det Europaparlamentets tur att rösta igenom sitt förslag för CEF i plenum. Här sammanfattas några av parlamentets ändringsförslag i relation till kommissionens initiala lagförslag för CEF.

Artikel 2 i CEF behandlar syftet med CEF vilket bland annat är påskynda investeringarna inom det transeuropeiska nätverket för transport (TEN-T), samt utnyttja finansieringar från både den offentliga som den privata sektorn. Parlamentets tilläggsförslag i relation till paragrafen är att man ska inkludera ett fokus på att CEF bör bidra till att främja territoriell tillgänglighet och sammanhållning för alla unionens regioner med betoning på EU:s yttersta, avlägsna och perifera regioner som öar, berg, gränsregioner liksom i avvecklade samt glesbefolkade regioner, vilket berör Mid Sweden-regionen.

I relation till artikel 8 i CEF, föreslår parlamentet att man bör införa en paragraf som tar hänsyn till Irlands anslutnings- och sammanhållningsmöjligheter med resten av Europa efter Storbritanniens kommande utträde. Hänsyn skulle kunna visas genom att modifiera TEN-T-korridorerna i syfte att införliva sjöförbindelserna mellan irländska hamnar och hamnar på fastlandet i EU.

Gällnade gränsöverskridande projekt inom transport i artikel 6, vill parlamentet att medlemsstaterna, regionala förvaltningar och andra relevanta aktörer som är involverade i dessa projekt gemensamt har möjlighet att skapa en samordnande plattform. Denna plattform föreslås ha omfattande samordningsbefogenheter i linje med EU-lagstiftning. Dessutom skulle plattformen underlätta förvaltningen av miljökonsekvensbedömningar samt vid planering och bygglov.

Här kan du se alla ändringsförslag.

/Eloïse Jonsson