© European Union , 2017 / Source: EC - Audiovisual Service / Photo: Mauro Bottaro

Valet till Europaparlamentet 2019

2019-02-22 13:20

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet i Sverige, och nu finns samtliga partiers personlistor ute!

Mellan den 23:e och 26:e maj är det återigen dags för val till Europaparlamentet där samtliga medlemsländer skall rösta fram sina kandidater till parlamentet. I Sverige äger valet rum den 26:e maj. Nytt för i år är att Sverige, på grund av Storbritanniens utträde ur EU, kommer att få en extra plats i parlamentet, och har då totalt 21 platser.

Val till Europaparlamentet hålls vart femte år i samtliga EU-länder och totalt skall 705 ledamöter väljas. Dessa är fördelade och viktade beroende på medlemsländernas befolkningsmängd och storlek. Därför har Tyskland flest platser med 96 stycken medan Malta, som är det minsta medlemslandet befolkningsmässigt, endast har 6 platser. Antalet ledamöter har i och med Storbritanniens utträde minskat från 751 till 705.

Årets EU-val har präglats mycket av Brexit, och vilken inverkan detta kommer att få på valresultatet. Mycket är osäkert men vad som står klart är att Storbritanniens uttåg med en stor andel socialdemokratiska ledamöter, blir ett hårt slag för den socialdemokratiska partigruppen S&D. Överlag väntas S&D tappa i nästkommande EP-val då socialdemokratiska partier tappat mark inhemskt i bland annat Frankrike, Nederländerna, Tyskland och Italien.

Istället tyder nuvarande prognoser på att nationalistiska partier kommer att öka på bekostnad av de socialdemokratiska och konservativa partierna. Denna prognos grundar sig bland annat på en opinionsundersökning Europaparlamentet gjort där de tillfrågade väljare hur de hade röstat om det varit nationellt val idag. Länk till undersökningen hittar du här. Undersökningen utfördes i Tyskland, Italien och Frankrike och visar att de nationalistiska partierna Lega och Femstjärnerörelsen i Italien, samt Nationell Församling i Frankrike går framåt. Det finns ingen opinionsundersökning utförd av Europaparlamentet i Sverige ännu.

Det har skett en del förändringar inom de svenska partiernas partilistor inför EU-valet. Inom Moderaterna finns bland annat ingen av samtliga tre nuvarande parlamentariker med på listan som istället toppas av Tomas Tobé, Jessica Polfjärd samt Jörgen Warborn. Inom Socialdemokraterna toppar Helené Fritzon, Johan Danielsson samt Jytte Guteland. Miljöpartiet har satt tidigare kulturminister Alice Bah Kunkhe överst medan Kristdemokraterna har valt Sara Skyttedal. På Centerns lista är Fredrick Federley återigen högst upp.

På partiernas listor finns även representanter från Jämtland Härjedalen och Västernorrland där Maria Weimer från Sveg samt Liza-Maria Norlin från Sundsvall båda två står som nummer 3 på Liberalernas respektive Kristdemokraternas lista.

Erik Bergkvist står som nummer 4 på Socialdemokraternas lista och är ordförande i nätverket Europa Forum Norra Sverige, EFNS, där Jämtland Härjedalen och Västernorrland ingår. På Socialdemokraternas lista finns även Peder Björk från Västernorrland på plats 22 och Robert Uitto från Jämtland Härjedalen på plats 26, båda är rapportörer i EFNS. Robert Uitto är även vice orförande i MSEO:s ägarråd.

Från Västernorrland finns även Anders Gäfvert på plats 13, samt Linus Kimselius från Jämtland Härjedalen på plats nr 22, på Moderaternas lista.

 

Partiernas fullständiga listor hittar du här.

Opinionsundersökningen hittar du här.

 

Glöm nu inte att rösta!

/Marko Stankovic