Vi tackar Elsa och Sofia för väl utfört arbete och nya praktikantrapporter

2018-06-13 10:47

Våra praktikanter Elsa Boyer de la Giroday och Sofia Söderin har nu avslutat sin praktik hos Mid Sweden European Office. Vi tackar dem för utmärkt arbete och bjuder in alla att läsa deras praktikantrapporter om regionkontor i Bryssel och Regionkommittén som påverkansplattform.

Elsas rapport om Regionkommittén utforskar om Regionkommittén kan sägas ha något reellt inflytande över europeisk politik, och hur Mid Sweden European Office kan använda sig av Regionkommittén för att påverka kontorets prioriterade frågor: sammanhållningspolitiken och transportpolitiken. Elsa intervjuade både Glenn Nordlund, ledamot i Regionkommittén från Örnsköldsvik, och anställda på SKL och Regionkommittén för att skriva rapporten.

Sofias rapport om regionalt påverkansarbete i Bryssel har en historisk sammanställning av kontoret Mid Sweden European Office och hur dess uppdrag och organisation förändrats. Dessutom jämför Sofia i rapporten Mid Sweden European Office med ett par andra regionkontor i Bryssel, och sätter dessa i en större kontext.

Vi tackar återiger Elsa och Sofia för ett fantastiskt jobb under våren och önskar dem lycka till i fortsättningen!

Tidigare praktikantrapporter hittar du här