Vilka fyra europeiska länder skulle du vilja resa till?

2018-05-09 14:45

Det är en fråga många unga kan behöva ta ställning till då det inför EU:s långtidsbudget 2021-2027 föreslås av EU-kommissionen att delar av budgeten öronmärks till att finansiera Interrail-kort till alla artonåringar. Förslaget grundar sig på en idé om att alla artonåringar ska kunna upptäcka Europas mångfald.

Genom att skapa incitament och förenkla för unga att resa i Europa kommer dessa att få mer kunskap om andra nationaliteter, lära sig mer om Europa och få en stärkt europeisk identitet. Mot bakgrund av detta finns det i kommissionens budgetförslag att finansiera interrail-kort till alla artonåringar. Korten kommer att vara giltiga under en månads tid och i fyra Europeiska länder.

Redan under sommaren 2018  kommer 15 000 artonåringar att få möjligheten att få gratis Interrail-kort i ett pilotprojekt genom att ansöka om att få ett kort på nätet. Den som ansöker måste ange vilka länder som kommer att besökas och delta i en kunskapsbaserad tävling med fokus på europeisk identitet, kultur, geografi och historia.

Läs mer om initiativet på Europeiska ungdomsportalen

/Elsa Boyer de la Giroday