Vill du bli vår representant i internationellt ungdomsnätverk?

2019-01-17 15:14

Är du mellan 15-30 år och intresserad av Europapolitik? Nu söker Region Västernorrland dig som vill delta i det internationella ungdomsnätverk AER Youth Regional Network (YRN). Sök platserna innan den 31 januari 2019.

Region Västernorrland är medlem i den europeiska organisationen Assembly of European Regions (AER). AER har inrättat YRN som är avsedd att vara en gemensam plattform för regionala ungdomsorganisationer/fullmäktige/ungdomsparlament på regional nivå i Europa.

Ungdomspolitiken i Europa 

Denna plattform ger unga människor från olika regioner en kollektiv röst på den Europeiska scenen samtidigt som den tillför en europeisk dimension för ungdomspolitiken i dessa regioner. YRN:s mål är att genom nätverksamarbete påverka politik, utbyta praxis och erfarenheter samt främja hållbar politisk ledning. YRN gör det möjligt att i praktiken genomföra EU:s princip om subsidiaritet inom ungdomspolitiken.

Två träffar per år 

Medlemmarna i nätverket samlas två gånger om året. Nätverket leds av ordföranden för YRN och ordförandena för fem olika ungdomskommittéer. Region Västernorrland har haft en representant för Västernorrland i AER:s Youth Regional Network från 2012 och framåt.

Sök nu! 

Representationen avser perioden januari 2019 – december 2020.
Mer information om AER YRN finns på deras webbsida 

Formella krav och instruktion för ansökan 

För ytterligare upplysningar
kontakta Ilona Novak, telefon 0611-802 75 eller e-post ilona.novak@rvn.se

Ansökan skickas per e-post till Ilona Novak, e-post ilona.novak@rvn.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2019!