Vinnova publicerar rapport om svenskt deltagande i Horisont 2020

2019-05-17 15:53

Vinnova publicerade nyligen en rapport om svenskt deltagande i Horisont 2020, EU:s ramverksprogram för forskning och innovation.

Vinnova publicerade nyligen deras rapport om det svenska deltagandet i Horisont 2020 mellan 2014 och 2018. Horisont 2020 är det europeiska programmet som skall stödja och främja forskning och innovation i medlemsländerna. Rapporten innehåller bland annat en översikt över Sveriges deltagande, andel beviljande medel och andel deltaganden i programmet, men även landrankning för alla delområden och beviljandegrad.

Sverige återfinns bland de tio mest framgångsrika länderna i ramprogrammet. Svenska organisationer har beviljats knappt 1,3 miljarder euro, motsvarande 3,5 procent av fördelade medel vilket är en liten ökning i jämförelse med de första utlysningarna. I och med detta behåller Sverige sin 8:e plats över de deltagande länderna som har deltagit mest i programmet.

Det svenska deltagandet karaktäriseras främst av framgångsrika universitet som tillsammans har tilldelats 56 procent av Sveriges beviljade medel. Bland annat toppas listan av Lunds Universitet, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan. Utöver universiteten har även det svenska näringslivet, och särskilt de små- och medelstora företagen, fått en stor andel beviljade ansökningar i jämförelse med små- och medelstora företag i andra länder.

Deltagandet bland Mid Sweden regionerna har under den här programperioden varit lågt, där Västernorrland stått för 0,9% andel av totala deltaganden och Jämtland stod för 0,1%. Det låga deltagandet av våra regioner är inget undantag i jämförelse med de flesta regionerna i Sverige, då de tre storstadsregionerna Stockholm, Västra Götalands och Skånes län tillsammans stod för 68 procent av det svenska deltagandet.

Totalt har 829 organisationer från 21 län deltagit i Horisont 2020 i Sverige.

 

Läs hela rapporten här