Wifi4EU öppnar upp för ansökningar

2019-04-01 16:30

Mellan den 4:e – 5:e april kommer det att vara möjligt för kommuner att ansöka om bidrag för att installera gratis Wi-Fi på allmänna platser.

Med en budget på 51 miljoner euro kommer kommissionen att välja ut 3400 kommuner inom EU som kommer att få ta del av bidrag för att installera gratis Wi-Fi på allmänna platser så som torg, bibliotek och allmänna byggnader. Ansökningsperioden kommer att vara mellan den 4:e april 13.00 – 5:e april 17.00.

Bidraget är en bestämd summa på 15 000 euro per utvald kommun och för att kommuner skall ha möjlighet att ansöka om bidraget behöver de registrera sig på Wifi4EU:s portal innan ansökningsperioden öppnar den 4 april. Ansökningsprocessen sker online.

Detta är den andra ansökningsperioden som WIFI4EU annonserar ut. Den första tog plats i november 2018 och då fick 2800 kommuner ta del av bidragen på med över 13000 inkomna ansökningar.

Urvalsprocessen baseras på först till kvarn, vilket betyder att de kommuner som ansöker först är de som kommer att få ta del av bidraget. Kommissionen ser dock även av geografisk spridning för att säkerställa att minst 15 stycken kommuner i varje medlemsland får ta del av bidragen. I den första ansökningsomgången fick bland annat Luleå, Uppsala, Simrishamn och Falköping ta del av bidragen i Sverige.

Ansökan är endast öppen för enskilda kommuner eller grupper av kommuner.

WIFI4EU är ett initiativ som har målet att säkerställa tillgången till internet för alla EU:s invånare och besökare via gratis Wi-Fi på allmänna platser som parker, torg, bibliotek, allmänna byggnader och vårdcentraler. Bidragen är tänkta att vara som ett stöd för kommuner att installera Wi-Fi på dessa platser.

 

Läs mer på WIFI4EUs faktablad

Läs mer och registrera dig här