Om oss

Mid Sweden European Office bevakar Jämtland Härjedalens och Västernorrlands intressen i EU. Visionen är att Jämtland Härjedalen och Västernorrlands län ska vara en aktiv, attraktiv och framgångsrik region i Europa.

Mid Sweden European Office är en länk mellan regionen och EU-arenan och fungerar som regionens verktyg för bevakning av ett antal prioriterade politikområden. Inom dessa områden arbetar kontoret med att påverka beslutsprocessen i EU så att regionens intressen tillvaratas.

Kontoret arbetar också aktivt för att sprida information om EU genom exempelvis vår hemsida, våra nyhetsbrev och kunskapshöjande seminarier.

Var med och påverka

Om du vill vara med och påverka EU:s politik kan du delta i EU-kommissionens samråd. Besök portalen "Din röst i Europa" för att dela med dig av dina åsikter i olika frågor.

Din röst i Europa, EU-kommissionens portal för samråd och diskussioner