Ägarråd och styrelse

Ägarråd

Glenn Nordlund (s) Region Västernorrland

Jonny Lundin (c) Region Västernorrland

Thomas Andersson (c) Region Jämtland Härjedalen

Robert Uitto (s) Region Jämtland Härjedalen

Peder Björk (s) Kommunförbundet Västernorrland

Anna-Britta Åkerlind (c) Kommunförbundet Västernorrland

Håkan Wiklund, Mittuniversitetet

Styrelse

Märta Molin, Region Västernorrland

Anders Byström, Region Jämtland Härjedalen

Aurora Lindberg, Kommunförbundet Västernorrland

Åsa Claeson Nordin, Kommunförbundet Västernorrland

Anna Omberg, Region Jämtland Härjedalen

Ilona Novak, Region Västernorrland (sekreterare)