EFNS Rapportörsmöte

Europaforum Norra Sverige har ett rapportörsmöte på Arlanda, Clarion.

Europaforum Norra Sverige (EFNS)

Europaforum Norra Sverige är de fyra nordligaste länens samarbete för att bättre påverka EU-institutionerna. Tillsammans utarbetar Europaforum Norra Sverige uttalanden och har täta kontakter med regering, riksdag, EU-kommissionen och Europaparlamentet för att föra fram norra Sveriges perspektiv i EU-politiken. En eller två gånger om året anordnas det faktiska Europaforum där deltagarna kan diskutera Europaforums samarbete, gemensamma ståndpunkter och andra aspekter av EU-politiken i norra Sverige.

Läs mer om EFNS här

Information

Startdatum

2018-05-18 09:00

Slutdatum

2018-05-18 14:00

Plats

Arlanda, Clarion