Mid Sweden European Office - EFNS Rapportörsmöte
 

EFNS Rapportörsmöte

Europaforum Norra Sverige har ett rapportörsmöte på Arlanda, Clarion.

Europaforum Norra Sverige (EFNS)

Europaforum Norra Sverige är de fyra nordligaste länens samarbete för att bättre påverka EU-institutionerna. Tillsammans utarbetar Europaforum Norra Sverige uttalanden och har täta kontakter med regering, riksdag, EU-kommissionen och Europaparlamentet för att föra fram norra Sveriges perspektiv i EU-politiken. En eller två gånger om året anordnas det faktiska Europaforum där deltagarna kan diskutera Europaforums samarbete, gemensamma ståndpunkter och andra aspekter av EU-politiken i norra Sverige.

Läs mer om EFNS här

Information

Startdatum

2018-05-18 09:00

Slutdatum

2018-05-18 14:00

Plats

Arlanda, Clarion