ESF-konferens om finansiella instrument

Europeiska kommissionen och Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering med stöd av Europeiska investeringsbanken anordnar ESF (Europeiska socialfonden) konferens 8-9 mars. Temat är "Financial instruments funded by the European Social Fund - boosting social impact".

Information

Startdatum

2018-03-08 00:00

Slutdatum

2018-03-09 00:00

Plats

Bryssel