ESPON-seminarium: Ekonomisk utveckling i landsbygdsområden

Seminariet arrangeras av ESPON och ERRIN

Detta seminarium kommer att undersöka hur man stöder och uppmuntrar små och medelstora företag (small and medium enterprises - SME) och utnyttjar endogena resurser som naturkapital, arv, förnybar energi, bioekonomi och turism i landsbygdsområden. Framgångsrikt utnyttjande kan behöva nya modeller för styrning, social innovation, IKT-system på hög nivå och stöd från den offentliga sektorn. Den senaste översynen av den gemensamma jordbrukspolitiken pekar på en förstärkning av kunskapsströmmar, mer forskning och innovation i landsbygdsområden (t.ex. digitalt jordbruk) och förstärkning av lantlig socioekonomiskt uppbyggnad genom starkare värdekedjor inom landsbygdsområden och ökad uppmärksamhet på bio- och cirkelekonomin, ekoturism, förnybar energi liksom förbättrad resilience i jordbrukssektorn.

Detta seminarium kommer att undersöka utmaningarna i Kronobergs län och sedan kalla experter på landsbygdsutveckling för att redogöra för de senaste tankegångarna kring att stimulera ekonomisk utveckling på landsbygden. Experter från nordiska länder kommer att kommentera de svenska utmaningarna och jämföra med egna utmaningar och tänkande.

 Nyaste agendan och registrering hittar ni här

Information

Startdatum

2018-10-02 09:30

Slutdatum

2018-10-02 16:30

Plats

Teleborgs Slott, Växjö

Kontaktperson

richard.tuffs@errin.eu