Samråd med Jens Nilsson om transportvillkor i EU

Det behövs en väl fungerande transportmarknad för att EU:s inre marknad ska gå som på räls. Men hur ser det egentligen ut inom transportbranschen? 

Europaparlamentets ansvarige för den pågående översynen av EU-reglerna för s.k. cabotage (transport av gods inom ett lands gränser, utfört av ett företag som är registrerat utanför detta lands gränser) är Jens Nilsson (S). Nilsson presenterade nyligen sitt förslag om hur han vill att reglerna ska utformas för skapa bättre ordning på området. Arbetet går nu in i en ny fas och Nilsson samlar in synpunkter på förslaget. Alla är välkommen att diskutera frågorna med Jens Nilsson, företrädare för åkeribranschen och myndigheter.

Registrering sker från kl. 9:30. 
Lunch serveras efter panelsamtalets slut. 

Medverkande

Jens Nilsson, Europaparlamentariker (S)

Fredrik Engström, jurist Sveriges Åkeriföretag

Magnus Falk, internationell politisk sekreterare Transportarbetareförbundet m.fl.

Anmälan
För att anmäla dig till eventet, var vänlig fyll i detta formulär

Information

Startdatum

2018-02-16 10:00

Slutdatum

2018-02-16 11:30

Plats

Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65 i Stockholm