Workshop: Forest Innovation

Den 26 april är det dags för den tredje upplagan av European Workshop med tema Forest Innovation. Evenemanget är en heldag med diskussioner, presentation av goda exempel från skogssektorn och antagande av gemensamma positioner. Workshopen kommer att hållas på Representationen of the Free State of Bavaria, Rue Wiertz 77. Bryssel.

Representanter från EU-kommissionens ansvariga General Direktorat, DG AGRI, kommer att finnas på plats tillsammans med fokusgruppen EIP AGRI och övriga intressenter.

Workshopen är en del av ett initiativ från Europeiska organisationer som är intresserade av en livskraftig och innovativ skogssektor. 

Detaljerat program över dagen finns här

Om det finns intresse av att dela och berätta om god praktik inom skogssektorn så finns det möjlighet att anmäla sig fram till den 16 mars via denna länk

Anmälan för deltagande på workshoppen öppnar i mars, mer info om anmälan går att läsa om här

 

Information

Startdatum

2018-04-26 08:30

Slutdatum

2018-04-26 17:30

Plats

Bryssel