Europa för medborgarna!

2018-02-08 14:38

EU-programmet Europa för medborgarna syftar att främja förståelsen kring EU:s historia och mångfald samt bidra till att öka demokratisk delaktighet och engagemang på EU-nivå.

Europa för medborgarna har idag två prioriteringar, Europeisk hågkomst och demokratisk engagemang. Den förstnämnda stödjer projekt som lyfter händelser som påverkat dagens Europa. Den sistnämnda syftar till att uppmuntra till engagemang i att skapa ett mer demokratiskt Europa i framtiden. Europa för medborgarna är ett verktyg att föra EU närmare medborgaren och vill skapa ett aktivt medborgarskap för att demokratisera EU. Det finns i dag två typer av stöd, Action grant, för aktiviteter med en begränsad tidsram samt Operating grants vilket är ett finansiellt stöd för återkommande organisatoriska aktiviteter.  Bidraget kan ansökas för internationella samarbeten mellan offentliga organ eller ideella organisationer.

/Elsa Boyer de la Giroday

Kontakta oss

Mid Sweden European Office

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2018-02-08 14:38