Gemensamt Europakontor i Bryssel för hela norra Sverige

Huvudmännen för Mid Sweden European Office och North Sweden European Office har under en tid diskuterat möjligheten att stärka norra Sveriges representation i Bryssel genom att arbeta utifrån ett gemensamt Europakontor. Efter beslut i respektive ägarråd i juni att gå vidare med processen är nu arbetet i full gång. Ett gemensamt kontor, ett utökat North Sweden, kan vara etablerat från och med 1 januari 2020.

Norra Sverige representeras idag i Bryssel genom två Europakontor, Mid Sweden European Office (MSEO, Västernorrland och Jämtland Härjedalen) och North Sweden European Office (NSEO, Norrbotten och Västerbotten). Frågan kring att i stället arbeta genom ett gemensamt representationskontor för hela norra Sverige har diskuterats fram och tillbaka under många år. Nu i sommar togs ett stort kliv framåt då huvudmännen för de båda kontoren vid respektive ägarråd i juni beslutade att gå vidare med processen och omgående börja arbeta för en samordning av verksamheterna, med målet att etablera ett utökat North Sweden, ett "North Sweden +" från och med 1 januari 2020.

MSEO och NSEO samverkar redan idag, tillsammans med regionala aktörer, i den gemensamma plattformen Europaforum Norra Sverige, där politiken i de fyra regionerna arbetar tillsammans för att samordna insatserna från norra Sverige gentemot EU-nivån, men även genom nätverket Northern Sparsely Populated Areas som samlar 14 regioner i norra Sverige, Finland och Norge i nära samverkan på europeisk nivå.

Under 2019 har såväl Mittuniversitetet som Handelskammaren Mitt gått in i MSEO, utöver de politiska företrädarna Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och Kommunförbundet Västernorrland. Denna utökning breddar samverkan med alla aktörer på hemmaplan som bidrar till regional utveckling, från politiken, akademin och näringslivet, vilket även matchar den struktur som finns i NSEO.

Om inget oförutsätt inträffar samlas nu resurserna från båda kontoren i en och samma organisation vilket, med bibehållen personalstyrka, ger möjlighet att ytterligare höja ambitionsnivån och stärka arbetet med att värna norra Sveriges intressen i Bryssel

För mer information, kontakta Lotta Rönström, tillförordnad chef MSEO.