Bevakningsområden

Mid Sweden European Office bevakar Jämtland Härjedalens och Västernorrlands intressen i EU. Visionen är att Jämtland Härjedalen och Västernorrland ska vara en aktiv, attraktiv och framgångsrik region i Europa.

Mid Sweden European Office är en länk mellan regionen och EU-arenan och fungerar som regionens verktyg för bevakning av ett antal prioriterade politikområden. Inom dessa områden arbetar kontoret med att påverka beslutsprocessen i EU så att regionens intressen tillvaratas.

I flikarna till vänster beskrivs Mid Swedens prioriterade områden för år 2019 närmare.