Miljö-, energi- och klimatpolitik

EU verkar för att skydda, bevara och förbättra miljön, bekämpa klimatförändringarna samt främja en omställning till ett fossilfritt samhälle, inklusive en hållbar energiutvinning och energianvändning. EU:s miljö-, energi- och klimatpolitik har stor betydelse för en hållbar regional utveckling i Jämtland Härjedalen och Västernorrland. Inom detta område ska Mid Sweden:

- Verka för goda förutsättningar och regelverk för att utveckla bioekonomin för omställningen till ett fossilfritt samhälle i Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

- Verka för goda förutsättningar och regelverk för att utveckla bioekonomin för en hållbar skogsindustri i Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

Bioekonomi är ett begrepp som omfattar de delar av ekonomin som använder förnybara biologiska resurser - såsom grödor, skog, fisk och mikroorganismer - för att producera mat, material och energi. Bioekonomin är också ett viktigt verktyg för att tackla de utmaningar som planeten står inför i och med klimatförändringar. Det kan spela en stor roll i bevarandet av naturresurser och bidra till en hållbar utveckling världen över.  

Här kan du läsa mer om EU:s nya bioekonomistrategi som presenterades i slutet av 2018

 

Inom miljö-, energi-, och klimatpolitik samverkar de fyra nordligaste länen (Jämtland, Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten) i nätverket Europaforum Norra Sverige (EFNS).

Läs mer om det och aktuella positionspapper här